Även här jobbar vi som på våra andra enheter helt individuellt utifrån den problematik som föreligger. Vi tar in information från ansvariga placerare, träffar dig på ett studiebesök innan inskrivning och då har vi möjligheten att få se behoven från båda perspektiven och kan bilda oss en bra uppfattning om dina behov framåt. Viktigt att du själv är delaktig i din förändring för att nå dina mål. Vi har möjlighet att ge verktyg och att använda samtliga kompetenser inom våra enheter och därför finns stor kunskap som vi kan använda för att ge dig rätt stöd. Vi har mycket stor erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa och relaterade tillstånd. Vårt åtagande är att vi ger dig en trygghet och ett stöd för att du ska få de bästa möjligheter till förändring.

Hos oss får du träffa såväl vår beroende terapeut samt behandlare inom trauma/våldsutsatthet samt vår psykolog. Alla tar sig tid för att lyssna på dig och dina upplevelser, för att vi tillsammans ska kunna möta dina behov så bra det bara går. Det vi erbjuder är obligatorisk, detta för att du ska kunna fullfölja ditt eget arbete på bästa sätt. Utöver din stödinsats finns vår personal dygnet runt för att ge stöd i såväl det psykosociala som i olika ADL funktioner samt andra viktiga kontakter med till exempel myndigheter, skuld rådgivare, sjukvård, tandvård och annat.

Om behov finns är det möjligt, efter samråd med uppdragsgivare och bedömning, att gå vidare från Vinkelgatan till någon av våra andra verksamheter Ekotopia eller Ebba HVB t.ex. om du har behov av att intensifiera ditt arbete med dig själv, ditt vårdbehov förändras eller så kan det vara så att du redan varit i behandling på någon av våra andra enheter och är på väg till ett självständigt liv, men behöver lite mer stöd innan det är dags att stå på helt egna ben.Vi äter tillsammans i gemensamt kök och har olika aktiviteter tillsammans. Vi är en liten enhet med 7 platser.

Vill du veta mer om hur det är att bo på Vinkelgatan och vilka möjligheter som finns för just dig där, kontakta din socialsekreterare eller ring oss direkt för information på 0380-49 69 68. Alla placeringar sker genom socialtjänsten, men du är alltid välkommen att ringa oss för att ställa dina frågor. Välkommen till Vinkelgatan, en enhet inom Ekotopia Vård.