Syftet med målgruppens vistelse i verksamheten är att uppnå meningsfulla och varaktiga förändringar för att bygga en hållbar livsstil i frihet från droger. Verksamheten kommer att arbeta med viss sidoproblematik som är relaterad till den grundläggande missbruks- och beroendeproblematiken. Om sidoproblematiken avser personer med psykisk ohälsa och våldsutsatthet kommer verksamheten att arbeta med dem utifrån ett psykosocialt perspektiv.

Målet är att stärka den enskildes självkänsla och arbeta med att ge den enskilde verktyg för minskad stress och ökad förmåga till avslappning. För de personer som behöver en traumabehandling kommer verksamheten att använda sig av legitimerad personal. Om sidoproblematiken avser personer med kriminalitetsproblematik kommer verksamheten att erbjuda behandling utifrån kriminalitetsprogrammet.