Ekotopia Vårds vision är att skapa en hållbar situation som grundläggs hos oss och som fungerar på hemmaplan. Det är en vision som ger ett tydligt stöd i arbetet och som varje beslut kan stämmas av mot. Tiden på Ekotopia är tillfällig och vårt resultat mäts inte i termer av hur vi får det att fungera hos oss utan hur vi får det att fungera efteråt.

Allt som ska fungera efteråt bygger på den enskilda personens motivation. Att klara av ett liv med ökad självständighet inom samhällets normer kräver en ansträngning som inte är självklar. För att känna sig motiverad till att göra den ansträngningen krävs att man känner att det är ett eget val, att man kan känna att man har förutsättningar att klara av det och man kan ha ett socialt sammanhang. Detta står över den enskilda problematiken och den enskilda behandlingen.

Vår syn är att den enskilde hos oss ska ha frihet under ansvar, men det ska vara ett ansvar som man har förutsättningar att mäkta med. Vi måste se varje person som en unik individ med unika förutsättningar vad gäller förmågan att hantera sin frihet och sitt ansvar. Vi finns där för att stötta när och där det behövs.

Vi vet att en nyckel är att vi har en så god kunskap om varje människas förmågor och svårigheter som möjligt. Vi behöver ha en ingående förståelse för de orsaker som ligger bakom de problem som uppstår i vardagen. Därför ser vi till att vi tidigt skaffar oss denna kunskap och gör egna bedömningar med stöd av specialister.

På Ekotopia Vård är vi stolta över vår verksamhet och vi vill vara transparenta. Därför vill vi göra det lätta att ta del av grundläggande information om vår verksamhet. Om ni vill veta mer är ni välkomna att kontakta oss.

Styrelse för Ekotopia Vård AB


Kollektivavtal


Tillståndsbevis för Ebba HVB från IVO 2021-03-03


Tillståndsbevis för Ekotopia från IVO 2018-01-29


Tillståndsbevis för Vinkelgatan från IVO 2022-12-30


Johan Hjertberg
Verksamhetschef
Placeringsförfrågan Ekotopia
0380-49 69 95
johan@ekotopiavard.se


Mattias Rosenberg
Föreståndare Ekotopia/Vinkelgatan
Placeringsförfrågan Vinkelgatan
0380-49 69 94
mattias@ekotopiavard.se


Elisabeth Hallman
Föreståndare Ebba
Placeringsförfrågan Vinkelgatan
0380-49 69 91
elisabeth@ekotopiavard.se


Isabelle Johansson
Behandlingssamordnare Ebba
0380-49 69 92
isabelle@ekotopiavard.se


Sara Bergkvist
Behandlingssamordnare Vinkelgatan
070- 820 39 79
sara@ekotopiavard.se


Sofie Jansson
Behandlingssamordnare Ekotopia
0380-49 69 68 / 070-822 57 23
sofiej@ekotopiavard.se