Vi har ett inskrivningssamtal när du kommer till oss för att i lugn och ro förstå mer om din situation och vad du vill med tiden hos oss. Vi informerar om hur vi arbetar och att du själv måste vara delaktig i att åstadkomma en förändring. Vårt åtagande är att vi ger dig en trygghet och ett stöd samt en känsla av att klara av fler saker självständigt.

Vi behöver förstå hur du har hamnat i den situation du befinner dig i när du kommer till oss och genomför flera undersökande samtal med dig. Du gör en egen utvärdering av din situation så att vi ska förstå dina behov och önskemål. Du får även ett inskrivningssamtal med vår läkare och ett eller flera samtal med vår sjuksköterska. Vi sätter oss in i de psykiatriska problem som du har och har haft och har god kunskap om psykiatriska diagnoser. Ofta finns det en stark koppling mellan ett långvarigt missbruk och kortvariga eller långvariga psykiatriska tillstånd som våra specialister kan identifiera.

Först när vi tillsammans har skaffat oss en grundlig bild av din situation och vad du vill arbetar vi fram en genomförandeplan tillsammans med dig och din socialtjänst. Vi arbetar alltid för att det ska bli bra för dig, för att vi ska kunna ge dig en bra behandling hos och att det ska kunna leda till att det fungera för dig när du åker hem igen.

Hos oss är grunden för vårt arbete att du ska uppnå en förbättrad livskvalitet. Det som du upplever som obehagligt och svårt har orsaker som vi har erfarenhet av och förstår. Vi ser tidigt till att du får rätt medicinering som fungerar för dig för att så snabbt som möjligt stabilisera din situation. Vi vet att lösningen ofta inte heller är enkel och att den återhämtning du behöver kan ta tid. Vi ser när du börjar må dåligt och vet hur vi ska göra för att det inte ska förvärras.

Vi hjälper dig genom att skapa en struktur i vardagen som är lätt för dig och följa och där kraven är anpassade till vad du orkar med. I vår verksamhet får du ett tydligt schema med aktiviteter, samtal och andra insatser. Vi har kunnig och inkännande personal som är beredda att göra sitt yttersta för att du ska få en bättre livssituation och som ser när du behöver extra stöd.

Om du har eller har haft ett missbruk av droger eller alkohol ger vi dig en behandling för att du ska kunna klara av att vara nykter. Vår miljö är helt drogfri.

Vi ser vad du tycker är svårt och arbetar för att du ska kunna hantera de utmaningar du möter i vardagen oavsett vad det handlar om. Alla som kommer till oss är unika och vi är därför helt inriktade på att ge dig det stöd som just du behöver.

Vårt arbete är speciellt inriktat på att hitta en fungerande lösning och vardag efter behandlingstiden hos oss. Vi vill så tidigt som möjligt börja arbeta med planeringen så att du får förutsättningar att ta tillvara det vi byggt upp tillsammans. Det kan innebära att vi finns med dig en tid efteråt i en utslussning eller att vi förbereder för att du ska komma hem så att det finns en plan som du är delaktig i och som du kan tro på.

Den förändring i livet som du arbetat med för att grundlägga hos oss ska få bästa möjliga förutsättningar att fungera när du kommer hem. Det innebär att det ska vara klart var du ska bo, vad du ska göra den första tiden, vart du kan vända dig för att få fortsatt stöd och hjälp och hur du ska kunna försörja dig. Vi månar också om att du ska ha ett socialt sammanhang.

Vi har all den kompetens som behövs för att ge dig ett stöd som är anpassat till just din situation. Du får tidigt träffa vår läkare och vår sjuksköterska. En psykolog finns med och kopplas in när det behövs. Vår alkohol- och drogterapeut är inkopplad.

Vi har personal som har samtal med dig utifrån KBT och DBT. Vi arbetar med missbruk utifrån återfallsprevention och HAP. Vi erbjuder NADA-akupunktur.

Vi kan ta fullt ansvar för din medicinering och erbjuder LARO.

Vardagen grundas i att du kommer till vår härliga huvudbyggnad där vi möter upp och planerar dagen. Vi lyssnar på hur du mår och vad du vill och orkar för dagen. Du kan hjälpa till i köket, i trädgården eller vara i vår hobbyverkstad. Det bestämmer vi tillsammans. Ibland åker vi in till Aneby för att tillsammmans göra ärenden och ta en fika. Regelbundet gör vi utflykter eller andra planerade aktiviteter.

Hos oss gör du en individuell planering med hjälp av din kontaktperson. Syftet med planeringen är att skapa en vardag som är anpassad och hållbar för dig.

Vi har 16 fullutrustade lägenheter fördelade på fyra hus där du har ditt eget boende. Vi hjälper dig att se till att du trivs i din lägenhet. I anslutning till lägenheten finns vår huvudbyggnad där det finns ett stort atrium med gröna växter året runt och innanför det ett mycket stort allrum med matplats och vardagsutrymme, bio, samtalsrum, kontor och ett stort restaurangkök med egen kock.

Det ger dig stora möjligheter att vara privat när du vill det och vara med andra när det känns bra. Självklart finns alltid personal som möter upp.

Utemiljön är naturskön med stora gräsytor omgiven av skog och sjö. I vår egen damm simmar våra ankorna lugnt och stilla. Det är lantligt, men ändå nära till Aneby centrum där alla affärer finns. Mindre än en halvtimme bort når du Jönköping.