Vi har ett inskrivningssamtal när du kommer till oss för att i lugn och ro förstå mer om din situation och vad du vill med tiden hos oss. Vi informerar om hur vi arbetar och att du själv måste vara delaktig i att åstadkomma en förändring. Vårt åtagande är att vi gör det vi kan för att motivera dig och ge dig stöd.

Vi behöver förstå hur du har hamnat i den situation du befinner dig i när du kommer till oss och genomför flera undersökande samtal med dig. Du gör en egen utvärdering av din situation så att vi ska förstå dina behov och önskemål. Du får även ett inskrivningssamtal med vår läkare och ett samtal med vår sjuksköterska.

Först när vi tillsammans har skaffat oss en grundlig bild av din situation och vad du vill arbetar vi fram en genomförandeplan tillsammans med dig och din socialtjänst. Vi arbetar alltid för att det ska bli bra för dig, för att vi ska kunna ge dig en bra behandling hos och att det ska kunna leda till att det fungera för dig när du åker hem igen.

Att vara i behandling är en process där varje förändring måste få tid att mogna och växa för att sedan inta en stadig plats i medvetandet. Vi utgår från en behandlingstid på 6-12 månader för att kunna ge en kvalitativ behandling som i längden ger dig de bästa förutsättningarna att leva ett nyktert, drogfritt och självständigt liv utifrån din förmåga och dina resurser.

Hos oss är grunden i vår behandling att vi ska hjälpa dig att bli fri från ditt beroende. Men vi ser också att du ofta mår psykiskt dåligt och att du i din relation eller livssituation har utsatts för våld. Vi arbetar med dig där du är nu. Vi arbetare med allt det som du bär med dig och som känns oöverstigligt att komma bort ifrån själv och ger dig stöd och verktyg för att se att ett förändrat och bättre liv är möjligt.

I vår verksamhet får du ett tydligt schema med aktiviteter, samtal och andra behandlingsinsatser. Vi har kunnig och inkännande personal som är beredda att göra sitt yttersta för att du ska få en bättre livssituation, men i slutändan är det bara möjligt om du är beredd att ta emot och delta i din behandling.

Vårt arbete är speciellt inriktat på att hitta en fungerande lösning och vardag efter behandlingstiden hos oss. Vi vill så tidigt som möjligt börja arbeta med planeringen så att du får förutsättningar att ta tillvara det vi byggt upp tillsammans. Det kan innebära att vi finns med dig en tid efteråt i en utslussning eller att vi förbereder för att du ska komma hem så att det finns en plan som du är delaktig i och som du kan tro på.

Den förändring i livet som du arbetat med för att grundlägga hos oss ska få bästa möjliga förutsättningar att fungera när du kommer hem. Det innebär att det ska vara klart var du ska bo, vad du ska göra den första tiden, vart du kan vända dig för att få fortsatt stöd och hjälp och hur du ska kunna försörja dig.

Vi arbetar med ditt beroende genom att arbeta med hur det påverkar dig i olika delar av livet. Vi hjälper dig att se orsakerna till ditt missbruk och arbetar för att du ska kunna hitta alternativ och se hur missbruket aldrig leder till ett bättre mående. När du fått möjlighet att se på din situation med nya ögon och en förståelse för att missbruket aldrig leder till något gott, ger vi dig strategier för att förbli nykter och undvika återfall.

Självklart är vi utbildade i etablerade behandlingsmetoder så att vi kan ge dig en professionell hjälp.

Vi tar emot dig som har LARO behandling och annan medicinering.

Vi arbetar med ditt psykiska mående utifrån en kunskap om trauma och sorg. Vi tar utgångspunkt i din livslinje för att vi tillsammans ska förstå varför det har blivit som det har blivit och för att hitta nya och alternativa väger till ett bättre liv. Vi förstår att det krävs tillit för att kunna dela med sig av sin egen sårbarhet och smärta.

Därför får du i professionella samtal steg för steg möjlighet att berätta om svåra händelser och upplevelser. Vi erbjuder dig en möjlighet att bygga en känslomässig trygghet genom att vi visar respekt och accepterar dig som du är. Vi bygger en relation för att du ska kunna lita på att vi bryr oss och finns för dig när du behöver det. Vi ger hjälper dig att förstå vilka starka känslor och reaktioner kan väckas och ger dig strategier för att kunna hantera påfrestningar.

Senaste nytt...

Samtlig personal på Ebba HVB har gått fördjupande utbildning i ”Våldsutsatthet och traumatisering hos missbrukande kvinnor”. Denna fördjupning ger oss möjlighet att ge behandling till våra kvinnor på bästa sätt för att de ska få de bästa möjligheter att komma vidare ut i livet. Personalens kunskaper och utbildning inom området ger en ännu bättre kvalitet i vårt arbete.

Vi arbetar med våldsutsattheten utifrån Embla (Emancipation, Motstånd, Beroende, Livsutrymme och Autonomi) i samtal. Syftet är att du får utrymme att sätta ord på händelser, tankar och känslor och på så sätt äga din historia. Vi arbetar med mekanismer bakom det traumatiska band som byggts upp och som innebär att det kan vara svårt att frigöra sig. I reflektioner kring detta och genom att synliggöra känslor av motstånd arbetar vi med lyfta känslan av skuld och skam från dig.

Målet är att du ska få ökad insikt, livsutrymme och självkänsla samt redskap och strategier för att själv kunna skapa den förändring du önskar och behöver.

Vi har all den kompetens som behövs för att ge dig en behandling som är anpassad till just din situation. Du får tidigt träffa vår läkare och vår sjuksköterska. En psykolog finns med och kopplas in när det behövs. Vår alkohol- och drogterapeut är med och planerar och följer din behandling. Utbildad personal kan göra riskutredningar avseende våld och hot utifrån Freda och Patriark.

Vi har terapeuter som har samtal med dig utifrån KBT och DBT.

Vi erbjuder LARO och annan medicinering.

På behandlingshemmet får du lära sig att strukturera dig vardag som till exempel att få en normal dygnsrytm genom kliva upp på morgonen, ha möten och passa tider, ha någon form av sysselsättning - en bra vardag helt enkelt.

Vi ser till att du har något att göra på fritiden och att dagarna fylls med ett innehåll. Vi visar hur det är att ha en fungerande vardag vilket är en stor del av ett stabilt liv. Vi ger dig stöd för att du ska kunna fylla dina dagar med innehåll och för att du ska hitta något du vill göra på fritiden.

Med ett schema som är tydligt och strukturerat kan vi arbeta en stor del av dagen tillsammans för att hitta vägen framåt. Du lämnas inte ensam.

Vi har 15 platser fördelat på vår huvudbyggnad och eget boende i stugor bredvid. Alla som kommer till oss har eget rum, rummen är basutrustade och sedan kan man efter inflytt göra det till sitt eget. Gemensamt har vi tillgång till kök, matsal, relaxrum, gillestuga med TV, biljardrum, allrum, stor utealtan och kontor. Vi har också en utealtan under tak.

Vi tycker det är viktigt med god och bra mat som tillagas av vår egen kock.

Hos oss har du ofta möjlighet att få ta med dig ditt husdjur. Vi går igenom lämpligheten för detta tillsammans.